Wil je weten of jouw project in aanmerking komt voor ondersteuning?

Doe de QuickScan!
 
Menu Toggle
Richard Hoogland Stichting Logo

Richard Hoogland Fonds

Voor het Richard Hoogland Fonds staat het welzijn van ouderen in Utrecht op één. Een goede gezondheid van ouderen – van lichaam, ziel en geest – wordt steeds belangrijker. Zeker nu ouderen vaker en langer zelfstandig wonen. Een kwart van de mensen boven de 65 jaar is kwetsbaar voor ernstige gezondheidsproblemen. En ruim 1 op de 2 ouderen voelt zich wel eens eenzaam – dat zijn in Utrecht alleen al meer dan 10.000 mensen!

Daarom stelt het Richard Hoogland Fonds geld beschikbaar voor projecten en initiatieven die eenzaamheid herkennen, voorkomen & bestrijden, bijdragen aan zingeving en het omgaan met levensvragen, kwetsbaarheid verminderen en zelfredzaamheid van ouderen in Utrecht vergroten. Zo zetten we inspirerende plannen om in concrete activiteiten. Hiervoor werken we met veel zorg samen met maatschappelijke organisaties, bedrijven, professionals en vrijwilligers.

Klik hier voor onze beleidsplan voor 2021-2024.

HISTORIE RICHARD HOOGLAND FONDS

In 1968 werd de protestants-christelijke Richard Hoogland Stichting in het leven geroepen, vernoemd naar de Utrechtse sociaal geneeskundige Richard Albertus Hoogland, als overkoepelende organisatie van verschillende tehuizen voor gereformeerde ouderen in Utrecht.

Richard Hoogland Fonds

Na verschillende fusies van tehuizen in de jaren negentig veranderde de doelstelling van de stichting. Als fonds steunt zij projecten die het welzijn van ouderen in Utrecht vergroten. Het Richard Hoogland Fonds financiert projecten uit de opbrengsten van het vermogen. Het vermogen is verkregen door de verkoop van tehuizen van de stichting. Op deze manier blijft het geld bestemd voor de beoogde doelgroep: ouderen in Utrecht.

PROJECTEN

Op onze pagina met gehonoreerde aanvragen vindt u een overzicht van projecten en initiatieven die door het Richard Hoogland Fonds worden gesteund. Wilt u weten of uw project of initiatief in aanmerking komt voor financiële steun? Lees de aanvraagvoorwaarden of doe de QuickScan.

 

Gehonoreerde aanvragen

Studiedag Stadshospice Utrecht

November 2023

Hoewel een wat andere activiteit dan gebruikelijk, heeft het Richard Hoogland Fonds gemeend het Stadshospice Utrecht te moeten ondersteunen bij het scholen van vrijwilligers. Afgelopen september vond, mede dankzij deze steun, de studiedag ‘Contact tussen stervelingen’ plaats in de moskee aan het Westplein.

Lees verder..

Verbeelden en verbinden in Utrecht

September 2023

Utrecht in Dialoog brengt stadgenoten met elkaar in gesprek die elkaar niet vanzelf tegenkomen voor verrassende ontmoetingen en nieuwe inzichten. Ze gebruiken hierbij de methodiek van de waarderende dialoog. Zo dragen ze bij aan het verminderen van eenzaamheid en polarisatie, en bouwen ze aan sterke gemeenschappen.

Lees verder..

Beleef- en beweegtuin geopend

Juli 2023

Careyn heeft in het voorjaar, met steun van het Richard Hoogland Fonds, de aanleg van een beleef- en beweegtuin gerealiseerd. De tuin grenst aan zorgcentrum Tamarinde in Utrecht. De toestellen in de beweegtuin stimuleren op een laagdrempelige wijze het met plezier buiten in beweging zijn. Daarnaast wordt ook de fysieke gesteldheid van mensen, zoals uithoudingsvermogen, coördinatie, balans, kracht en lenigheid op pijl gehouden of zelfs verbeterd. Onderzoek heeft uitgewezen dat bewegen in een beweegtuin aan de ene kant leidt tot meer sociale interactie tussen bewoners onderling en aan de andere kant tussen bewoners en begeleiding.

Lees verder..