Menu Toggle

Afro-Surinaamse senioren herdenken slavernijverleden

Een voor het Richard Hoogland Fonds nieuw contact in het Utrechtse is Vereniging Moria. Hoewel al 45 jaar actief als sociaal-culturele organisatie, stond deze Afro-Surinaamse seniorenvereniging nog niet op de radar van ons fonds. Recent kwam daar verandering in en deden we een bijdrage voor de activiteiten die Moria onderneemt. 

Afgelopen jaar stond in het teken van de herdenking van 160 jaar afschaffing van de Nederlandse slavernij in Suriname. De door het Richard Hoogland Fondse verleende subsidie heeft het mede mogelijk gemaakt diverse wekelijkse activiteiten te organiseren. Herinneringen uit het verleden werden verteld en diverse culturele zang- en dansgroepen hebben hun medewerking verleend. 

Afgevaardigden van diverse verenigingen en culturele organisaties in Utrecht en omgeving waren ook van de partij. Tijdens de herdenkingsactiviteit werd ter nagedachtenis aan onze leden, die de leeftijd van 80 jaar hebben bereikt, een toepasselijke oorkonde overhandigd. 

Op onze pagina met gehonoreerde aanvragen vindt u een overzicht van projecten en initiatieven die door het Richard Hoogland Fonds worden gesteund. Wilt u weten of uw project of initiatief in aanmerking komt voor financiële steun? Doe de QuickScan.