Menu Toggle

Privacybeleid

De website www.richardhooglandfonds.nl en de daaraan gekoppelde diensten worden je ter beschikking gesteld door Stichting Steunfonds Richard Hoogland Stichting, handelend onder de naam Richard Hoogland Fonds, gevestigd te Utrecht en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41177702. Dit privacybeleid legt uit hoe het Richard Hoogland Fonds persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en in welke situaties en aan wie de gegevens worden verstrekt.

Het Richard Hoogland Fonds garandeert voor zover mogelijk de bescherming van de privacy van alle aanvragers. Dat betekent dat wij ook van onze samenwerkingspartners maximale inspanningen verlangen bij het bewaken van persoonsgebonden gegevens. Hieronder lees je welke persoonsgegevens wij verwerken, wat wij met deze persoonsgegevens doen, binnen welk wettelijk kader dat gebeurt en wat je kunt doen als je nog vragen hebt.

Wat zijn persoonlijke gegevens?

Persoonlijke gegevens zijn alle soorten gegevens over een geïdentificeerde of identificeerbare levende persoon. Onder een identificeerbare persoon wordt verstaan een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, onder meer aan de hand van een identificatienummer of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de identiteit van een bepaalde persoon.

Wanneer verwerken wij persoonsgegevens?

Wanneer je contact met ons opneemt via de Contactpagina, wanneer jij je aanmeldt voor onze nieuwsbrief, wanneer je een aanvraag bij ons doet via de Aanvraagpagina of wanneer je mee doet aan de Richard Hoogland Prijs, dan worden de door jou verstrekte persoonsgegevens vastgelegd en verwerkt onder de verantwoordelijkheid van Richard Hoogland Fonds.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Onderstreepte gegevens zijn verplicht om te verstrekken, de overige persoonsgegevens kunnen optioneel worden verstrekt.

Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens?

We verwerken persoonsgegevens om:

Het Richard Hoogland Fonds gebruikt je persoonsgegevens uitsluitend voor de doeleinden waarvoor je deze aan ons hebt verstrekt, tenzij je uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor het gebruik van je persoonsgegevens voor andere doeleinden.

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

Het Richard Hoogland Fonds bewaart je persoonsgegevens zolang als dat nodig is voor de doelen die hierboven zijn genoemd of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen.

Je gegevens verwijderen

Je hebt het recht op inzage, correctie of verwijdering van jouw persoonsgegevens. Daarvoor kun je contact met ons opnemen. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je te identificeren. Wil je dat wij jouw gegevens uit ons bestand verwijderen? Ook dan kunt u een e-mail naar communicatie@richardhooglandfonds.nl sturen. Richard Hoogland Fonds reageert binnen 10 werkdagen op je verzoek.

Privacybeleid andere websites

Op www.richardhooglandfonds.nl zijn links opgenomen naar andere websites. Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze websites. Voor meer informatie daarover verwijzen wij je naar de betreffende websites.

Heb je nog vragen over ons privacybeleid?

Stuur dan een e-mail naar communicatie@richardhooglandfonds.nl.

Wijzigingen

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vind je altijd de meest recente versie.

Versie: 6 augustus 2020