Menu Toggle

Richard Hoogland Stichting

In 1907 stichtte de Gereformeerde Kerk Utrecht een eigen tehuis voor ouden van dagen in het pand Predikherenkerkhof 9. De verzorging van de bejaarden was een taak van de gereformeerde diaconie, die deze taak overdroeg aan een commissie.

In 1934 verhuisde het tehuis naar villa De Oorsprong aan het Oorsprongpark te Utrecht. In de jaren zestig werden aanvankelijk plannen gemaakt voor grootschalige renovatie van dit pand, maar uiteindelijk besloot men om een geheel nieuw bejaardentehuis te bouwen: De Lichtkring in Tuindorp. Daartoe werd in 1968 de Richard Hoogland Stichting in het leven geroepen, vernoemd naar de Utrechtse Richard Albertus Hoogland. In 1970 verhuisden de bejaarden van De Oorsprong naar De Lichtkring.

Later werden onder de Richard Hoogland Stichting ook het verpleegkuis Tamarinde en verzorgingstehuis de Warande in Overvecht geopend.

Een nieuwe doelstelling

In de jaren negentig fuseerden de tehuizen van de Richard Hoogland Stichting en van de Stichting KABU tot stichting Cascade. Later volgde de fusie met Thuiszorg Stad Utrecht tot Aveant, dat weer later fuseerde met Zuwe in Woerden. Tot slot fuseerde AveantZuwe met Careyn.

De Richard Hoogland Stichting kreeg in deze beweging als nieuwe doelstelling het bevorderen van projecten op het gebied van diaconaat, pastoraat en gezondheidszorg voor ouderen, met name gericht op de voormalige tehuizen van de stichting.

Tegenwoordig gaan ouderen niet meer automatisch naar een tehuis en is langer thuis blijven wonen het nieuwe normaal. Daarmee is de reikwijdte van de Richard Hoogland Stichting ook uitgebreid om deze mensen in de brede zin van de geest van de stichting te bereiken en ondersteunen wij projecten gericht op het welzijn van (christelijke) ouderen in de regio Utrecht.