Menu Toggle

Voorwaarden

Het Richard Hoogland Fonds stelt geld beschikbaar voor projecten en initiatieven die eenzaamheid voorkomen en bestrijden, bijdragen aan zingeving en het omgaan met levensvragen, kwetsbaarheid verminderen en zelfredzaamheid van ouderen in Utrecht vergroten. Zo zetten we inspirerende plannen om in concrete activiteiten.

Als organisatie kunt u meerdere aanvragen per aanvraagronde en/of per jaar inzenden. Het Richard Hoogland Fonds honoreert maximaal één aanvraag per organisatie per jaar.

 

Aanvraagvoorwaarden

Om succesvol te kunnen zijn, moet een aanvraag voldoen aan de volgende voorwaarden:

Voorwaarde 1: Project
De aanvraag heeft betrekking op een concreet project dat geen onderdeel uitmaakt van de reguliere (jaarlijkse) activiteiten van de organisatie. Het project heeft een duidelijk begin en eind. De aanvraag wordt voor de uitvoering van het project ingediend. In de aanvraag wordt ten minste omschreven:

Voorwaarde 2: Thematiek
Het project gaat aan de slag met een of meerdere van de volgende thema’s:

Voorwaarde 3: Locatie
Het project wordt uitgevoerd in de regio Utrecht. De regio Utrecht omvat de gemeente Utrecht en direct aangrenzende gemeenten: Stichtse Vecht, De Bilt, Zeist, Bunnik, Houten, Nieuwegein, IJsselstein, Montfoort, Woerden.

Voorwaarde 4: Bedrag
Het aangevraagde bedrag wordt concreet benoemd in de aanvraag en is ten minste €2.000. De bijdrage vanuit het Richard Hoogland Fonds is altijd eenmalig. De totale begroting bestaat voor ten minste 50% (richtlijn) uit cofinanciering en/of een eigen bijdrage.

De afgelopen drie jaar honoreerde het Richard Hoogland Fonds meestal bedragen tussen de €2.000 en €10.000.

Voorwaarde 5: Behoefte
Vanuit ouderen is er een duidelijke behoefte aan het project. Zij worden actief bij het project betrokken.

Voorwaarde 6: Organisatie
De aanvragende organisatie is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel: en Nederlandse stichting, vereniging, bv of nv zonder winstoogmerk, eenmanszaak of vof. Alleen projecten met een sociale missie komen in aanmerking voor ondersteuning;

De aanvraag is digitaal, compleet en correct ingediend. Alle vereiste bijlagen (projectplan, projectbegroting en bij aanvragen van meer dan €10.000 een PR- en marketingplan) zijn meegestuurd.

 

Gronden voor directe afwijzing

Het Richard Hoogland Fonds neemt geen verzoeken in behandeling voor/van…

Voldoet de aanvraag aan bovenstaande voorwaarden? Klik dan hier om de aanvraag in te sturen bij het Richard Hoogland Fonds.