Menu Toggle

Voorwaarden

Het Richard Hoogland Fonds stelt geld beschikbaar voor projecten en initiatieven die eenzaamheid voorkomen en bestrijden, bijdragen aan zingeving en het omgaan met levensvragen, kwetsbaarheid verminderen en zelfredzaamheid van ouderen in Utrecht vergroten. Zo zetten we inspirerende plannen om in concrete activiteiten.

Als organisatie kunt u meerdere aanvragen per aanvraagronde en/of per jaar inzenden. Het Richard Hoogland Fonds honoreert maximaal één aanvraag per organisatie per jaar.

Om succesvol te kunnen zijn, moet een aanvraag voldoen aan de volgende voorwaarden:

HET FONDS HEEFT EEN STERKE VOORKEUR VOOR…

HET FONDS BEHANDELT IN PRINCIPE ALLEEN AANVRAGEN…

 1. Van projecten die betrekking hebben op een of meerdere van de volgende thema’s:
  • Zingeving onder ouderen vergroten;
  • Eenzaamheid onder ouderen voorkomen en bestrijden;
  • Kwetsbaarheid van ouderen verminderen;
  • Zelfredzaamheid van ouderen vergroten;
 2. Van projecten die worden gerealiseerd in de regio Utrecht (gemeente Utrecht en direct aangrenzende gemeenten);
 3. Van projecten waar vanuit ouderen behoefte aan is en die deelname van ouderen aannemelijk maken;
 4. Waarbij in het projectplan in ieder geval wordt omschreven:
  • Probleemstelling: waarom is het project nu nodig?
  • Activiteiten: welke activiteiten vinden binnen het project plaats?
  • Begroting: welke inkomsten en uitgaven worden verwacht?
  • Impact: wie worden via het project direct en indirect bereikt?
 5. Waarbij de bijdrage van het Fonds eenmalig is;
 6. Waarbij het aangevraagde bedrag concreet benoemd wordt en minimaal € 2.000 is;
 7. Waarbij de totale kosten van het project in verhouding zijn met het aantal te bereiken ouderen;
 8. Waarbij de gefinancierde activiteiten binnen een afgebakend tijdsbestek plaatsvinden. Het Fonds juicht herhaling en/of opschaling van een project na afloop van de initiële activiteiten toe;
 9. Die voor de uitvoering van het project ingediend zijn;
 10. Van organisaties ingeschreven bij de Kamer van Koophandel: een Nederlandse stichting, vereniging, bv of nv zonder winstoogmerk, eenmanszaak of vof. Alleen projecten met een sociale missie komen in aanmerking voor ondersteuning;
 11. Die digitaal, compleet en correct zijn ingediend. Alle vereiste bijlagen (projectplan, projectbegroting en bij aanvragen van meer dan €10.000 een PR- en marketingplan) zijn meegestuurd.

HET FONDS NEEMT GEEN VERZOEKEN IN BEHANDELING VOOR/VAN…

Voldoet de aanvraag aan bovenstaande voorwaarden? Klik dan hier om de aanvraag in te sturen bij het Richard Hoogland Fonds.