Menu Toggle

Zin in Utrecht maakt onoplosbare eenzaamheid dragelijk

Stichting Zin in Utrecht is een samenwerkingsverband van vrijwilligers en professionals die mensen en verbinden in zinvol leven. Met de focus op existentiële en emotionele eenzaamheid heeft Zin in Utrecht een geheel eigen en aanvullende aanpak binnen het Utrechtse landschap van ouderenzorg.

Eenzaamheid bestaat er in verschillende soorten en maten en kent meerdere lagen. In alle gevallen gaat eenzaamheid om het verlangen naar het kunnen ervaren van een gevoel van verbondenheid. Als dit ontbreekt ontstaat eenzaamheid. Voor de verschillende vormen van eenzaamheid zijn ook verschillende oplossingen. Het meest begrijpelijk en zichtbaar is de sociale eenzaamheid: het missen van een voldoende sociaal netwerk van vrienden, kennissen of collega’s. De oplossing daarvoor is mensen bij elkaar brengen.

Dragelijk maken emotionele eenzaamheid en existentiële eenzaamheid

Er is echter ook een grote groep van mensen die lijden aan eenzaamheid die niet op te lossen valt door sociale interventies. Naast sociale eenzaamheid zijn er onder andere ook emotionele eenzaamheid en existentiële eenzaamheid. Voor hulpverleners en omstanders is het lastiger om daar een passend antwoord op te geven.

De zingevingsbijeenkomsten van Zin in Utrecht zijn er op gericht om de onoplosbare eenzaamheid voor ouderen toch draaglijk te maken. Met de focus op existentiële en emotionele eenzaamheid heeft Zin in Utrecht een geheel eigen en aanvullende aanpak binnen het Utrechtse landschap van ouderenzorg. Met dank aan de financiële bijdrage gekoppeld aan de Richard Hoogland Prijs kan Zin in Utrecht haar activiteiten uitbreiden naar meerdere wijken, namelijk Zuilen, Overvecht en Leidsche Rijn.

Waardevolle gesprekken over zinnige thema’s

Deelnemers zijn erg blij met de mogelijkheid om bij de bijeenkomsten aan te sluiten. “Omdat er in dagelijkse contacten vaak weinig ruimte is voor zinnige thema’s ben ik heel blij dat ik nu mee kan doen. Een thematisch gesprek onder goede leiding vind ik waardevol”, aldus deelnemer Tineke Verhoef. Een andere deelnemer: “Eindelijk is het mogelijk om eens over de dood te kunnen praten. Als ik het er met mijn kinderen over wil hebben zeggen ze: Kom mam, niet zo’n somber onderwerp. Het gaat toch hartstikke goed met je? Maar dit vind ik het ook wel fijn om zo eens met elkaar uit te kunnen wisselen. De dood hoort toch ook bij het leven?”

Over de Richard Hoogland Prijs

De Richard Hoogland Prijs is een wedstrijd die erop gericht is het levensgeluk van Utrechtse ouderen te bevorderen. De prijs werd in 2021 voor de tweede keer uitgereikt en had als thema het voorkomen van sociaal isolement van Utrechtse ouderen. Voor de winnaars werd 25.000 euro aan prijzengeld beschikbaar gesteld. Naast de drie winnaars waren er ook andere mooie en waardevolle inzendingen.