Menu Toggle

Zorg- en Wooncentrum De Haven creëert met de Beleeftuin veilige buitenomgeving voor bewoners

Eind 2018 honoreerde het Richard Hoogland Fonds – samen met dertien* andere fondsen – een aanvraag van Zorg- en Wooncentrum De Haven in de gemeente Bunschoten. Het project met als naam de Beleeftuin heeft als doel om een veilige buitenomgeving te creëren voor de bewoners. Buitenlucht en buiten zijn is namelijk van essentieel belang voor een gezond leven.

De verschillende (beleef)elementen in de tuin hebben tot doel de bezoekers uit te dagen tot activiteiten. In de aanleg en inrichting van de Beleeftuin is uitgegaan van een prikkeling van zintuigen door het aanbieden van materialen. Alice Aalbers, coördinator van de Beleeftuin, vertelt: “De tuin is veilig: het is besloten, we maken gebruik van veilige materialen, er zijn ruime paden, goede verlichting en toezicht. Daarnaast is de tuin vanwege de eivormige aanleg dementievriendelijk – de cliënt ervaart zo geen grenzen – en met veel zitmogelijkheden en actieve elementen uitnodigend.”

Prikkelen van zintuigen

In de aanleg en inrichting van de Beleeftuin is uitgegaan van een prikkeling van zintuigen door het aanbieden van materialen. Aalbers: “Dit betreft beplanting, met eigen geur, kleur en bearbeiding hiervan en dieren, beweegtoestellen en elementen die een beroep doen op het geheugen van de cliënten. Gezocht wordt naar elementen die aansluiten bij de vroegere belevingswereld van de cliënt.”

De Beleeftuin in Woon- en Zorgcentrum De Haven

Eén van de plekken in de tuin is ingericht met elementen, ontleend aan het boerderijleven en zijn aanleiding voor reminiscentie-activiteiten. Aalbers: “De inrichting bestaat voornamelijk uit oude materialen, welke in gebruik waren in het huishouden in de tijd van de jonge jaren van de cliënten. ‘Het is net een museum, wij hadden ook zo’n koffiemolen, gehaktmolen en fornuis. In deze ijzeren teil werden wij gewassen’. ‘Ik ben helemaal verliefd op die keulse pot, mag hem zeker niet meenemen?'” In de naaste omgeving staan de dierenverblijven klaar om kleinvee te gaan verzorgen: geiten, kippen, konijnen en vogels.

Opbrengst gebruiken in activiteiten en maaltijden

In de aanplant is verder rekening gehouden met een grote diversiteit aan geuren en kleuren en aan herkenbaarheid. Vlinderstruiken trekken een grote populatie vlinders, terwijl rozen, hortensia’s en vrouwenmantel herkenbaar zijn voor de doelgroep. “Fruitbomen zijn geplant, waarvan we de opbrengst zomer 2020 zullen gaan gebruiken voor activiteiten. De fruitstruiken hebben al vrucht gegeven! Kruidenplanten worden verwerkt in de gerechten, zowel in de Brasserie, als bij de maaltijdbereiding in de woongroepen”, vertelt Aalbers.

De Beleeftuin in Woon- en Zorgcentrum De Haven

(* Stichting Zonnegloren (Soest), Stichting RCOAK (Amsterdam), Stichting Voorzorg Utrecht (Utrecht), Pasman Stichting (Den Haag), Fonds Gezondheidszorg Spaarneland (Leiden), Stichting Helpt en Steunt Elkander (Bunschoten), Rabobank Stimuleringsfonds (Bunschoten), Vereniging NCPH (Nijmegen), LVC Vaillantfonds (Almere), K.F. Heinfonds (Utrecht), FNO Zorg voor kansen (Amsterdam), Vermogensbeheer Hoogeland Zorg (Apeldoorn) & Marion G. Polakstichting (Amsterdam))

Op onze pagina met gehonoreerde aanvragen vindt u een overzicht van projecten en initiatieven die door het Richard Hoogland Fonds worden gesteund. Wilt u weten of uw project of initiatief in aanmerking komt voor financiële steun? Doe de QuickScan.