Menu Toggle

Vrijwilligers in het zonnetje

Stichting Thuishuis Woerden heeft ca. 120 vrijwilligers en zonder hen kunnen we niks! Het zijn stuk voor stuk fantastische, betrokken personen, die zich belangeloos inzetten voor de ouderen uit de gemeente Woerden. De meeste vrijwilligers zijn al jaren actief bij een of meerdere activiteiten van de Stichting. Inmiddels heeft Thuishuis Woerden een bereik van ongeveer 1000 ouderen dankzij projecten/activiteiten als Thuishuis, Thuisbezoek, Thuisbus, AutoMaatje, Thuishuis-cafe, Telefooncirkel, Thuispost, OuderMaatje, Winterfeest & de Week tegen Eenzaamheid.

“Zoals uit het bovenstaande blijkt, zijn alle activiteiten van Stichting Thuishuis Woerden gericht op het belang van de (eenzame) oudere. Een doelgroep die tijdens de coronajaren helaas flink gegroeid is. Echter zonder onze ruim honderd vrijwilligers zou geen enkele van de genoemde activiteiten gerealiseerd kunnen worden. Zij zijn het kapitaal van onze stichting. Met passie en oog voor de noden van anderen verrichten zij hun werkzaamheden.”

Richard Hoogland Fonds

Om de vrijwilligers te bedanken voor hun bijdrage is er september jl. een BBQ georganiseerd. Heel fijn om elkaar, na twee moeizame coronajaren, weer te zien en te spreken. Het Richard Hoogland Fonds draagt Thuishuis Woerden een warm hart toe en heeft door de jaren heen graag bijgedragen aan diverse activiteiten. Reden voor ons om deze vrijwilligersactiviteit te ondersteunen.

Op onze pagina met gehonoreerde aanvragen vindt u een overzicht van projecten en initiatieven die door het Richard Hoogland Fonds worden gesteund. Wilt u weten of uw project of initiatief in aanmerking komt voor financiële steun? Doe de QuickScan.