Menu Toggle

Alzheimer Nederland maakt van Utrecht een dementievriendelijke gemeente

Op dinsdag 21 september 2021 was het Wereld Alzheimer Dag. Op deze dag wordt er door vrijwilligers van Alzheimer Nederland extra aandacht gevraagd voor dementie. In Utrecht werd op deze dinsdag het startschot gegeven voor het meerjarenproject Utrecht Dementievriendelijke Gemeente

Op basis van onderzoeken is de verwachting is dat het aantal mensen met dementie in de gemeente Utrecht stijgt van rond de 3.100 in 2020, naar 4.100 in 2030 en 8.000 in 2050. Op dit moment verlenen in Utrecht tussen de 6.000 en 9.000 familieleden intensieve mantelzorg aan mensen met dementie. Tegelijkertijd krimpt de beroepsbevolking. Het is daarom belangrijk dat goed wordt nagedacht hoe inwoners van Utrecht, met elkaar, aandacht en zorg voor mensen met dementie en hun mantelzorgers kunnen vergroten.

Utrecht als dementievriendelijke gemeente

Alzheimer Nederland Gemeente Utrecht (ANGU), een van de 48 regionale afdelingen van Alzheimer Nederland, heeft verschillende doelen gesteld om Utrecht dementievriendelijk te maken. Utrecht is echt dementievriendelijk als…

Onthulling van het ontmoetingsbankje

Onderdeel van het startschot van het project Utrecht Dementievriendelijke Gemeente was de onthulling van het Ontmoetingsbankje in het Griftpark door wethouder Maarten van Ooijen. “Het is fantastisch dat de herinnering aan deze dag permanent wordt gemaakt met de vergeet-me-niet-ontmoetingsbank in het Griftpark. Gemaakt met mensen van het Odensehuis. Ik hoop dat we op deze dagen en alle dagen die volgen samen werken aan een dementievriendelijke stad”, aldus de wethouder.

Utrecht dementievriendelijk maken project van de lange adem

Een gemeente dementievriendelijk maken, is een meerjarenproject. Volgens Alzheimer Nederland is de verwachting dat het minimaal vijf jaar duurt voor de gemeente Utrecht echt dementievriendelijk is. Die tijd is nodig omdat het een grote gemeente is en de stichting kiest voor een aanpak per wijk. Men begint met de wijk Noordoost. Ervaringen die daar worden opgedaan kunnen in andere wijken worden gebruikt. Dat doet Alzheimer Nederland Gemeente Utrecht (ANGU) uiteraard niet alleen, maar samen met de doelgroep en vele instanties en organisaties.

Op onze pagina met gehonoreerde aanvragen vindt u een overzicht van projecten en initiatieven die door het Richard Hoogland Fonds worden gesteund. Wilt u weten of uw project of initiatief in aanmerking komt voor financiële steun? Doe de QuickScan.