Menu Toggle

Talentbeleving Odensehuis Andante

Odensehuis Andante Utrecht is een inloophuis voor mensen met beginnende dementie en hun naasten. Na de coronaperiode waarin weinig mogelijk was, wilde het Odensehuis haar creatieve en muzikale activiteiten nieuw leven inblazen en het idee voor Talentbeleving ontstond. Een initiatief waar het Richard Hoogland Fonds graag haar steentje aan bijdraagt. Workshops als glas in lood, fotografie, klei, portrettekenen zijn allemaal in voorbereiding op moment van schrijven. Het belooft een afwisselend programma te worden met voor elk talent wat wils. De rol van de workshopleider/creatief therapeut is ondersteunend in ieders proces, zij weten deelnemers uit te dagen en te motiveren. De vrijheid en authenticiteit van sommige deelnemers is uitdagend te noemen in de begeleiding. De verschillende processen en uitingen door de dementie maken soms dat je moet meebewegen, om naast het individu ook de groep te kunnen ondersteunen. Wel geeft dit ook weer een mooie dynamiek aan deze creatieve activiteiten.

Bij de muzikale activiteiten is er afhankelijk van het moment en de behoefte een aanbod dat bestaat uit verschillende onderdelen. Deelnemers uiten en ontwikkelen zichzelf muzikaal op verschillende manieren. Omdat de doelgroep deels vrij jong is, mensen met dementie eind 50 begin 60 maar deels ook ouder, zijn de behoeftes op muzikaal vlak ook verschillend. Waar de één geniet van klassieke muziek of muziek uit de jaren 60, wordt de ander blij van Franse chansons en de volgende weer van populaire muziek of muziek uit verschillende windstreken. Er wordt geregeld genoten van (klassieke) muziek, voorstellen worden ingediend om samen naar luisteren. Stukken worden toegelicht en nabesproken. Ook is er samen een lied gemaakt. Geweldig om mee te maken hoe er door de groep samen aan de tekst werd gewerkt en het lied in een paar weken tot stand kwam.

Wat Talentbeleving uniek maakt, is dat het een grote diversiteit biedt aan activiteiten uitgaande van waar de talenten en behoeftes liggen van de deelnemers. De juiste vertaling hierin maken en de begeleiding bieden die een ieder daarin nodig heeft. Met nabijheid of juist veel ruimte. Oog hebben voor elkaar en genieten en beleven van je eigen talent en dat van de ander! 

Op onze pagina met gehonoreerde aanvragen vindt u een overzicht van projecten en initiatieven die door het Richard Hoogland Fonds worden gesteund. Wilt u weten of uw project of initiatief in aanmerking komt voor financiële steun? Doe de QuickScan.