Menu Toggle

Studiedag Stadshospice Utrecht

Hoewel een wat andere activiteit dan gebruikelijk, heeft het Richard Hoogland Fonds gemeend het Stadshospice Utrecht te moeten ondersteunen bij het scholen van vrijwilligers. Afgelopen september vond, mede dankzij deze steun, de studiedag ‘Contact tussen stervelingen’ plaats in de moskee aan het Westplein.

De studiedag had als doel om met elkaar in dialoog te gaan over communicatie met stervende mensen / gasten van het hospice of mensen in hun thuissituatie en je bewust te worden van het verschil in positie van de vrijwilliger en ( de naasten van) de stervende mens.  Leonie Vogels, psycholoog, begeleidde de studiedag. Zij heeft eerder meegewerkt aan de film ‘Contact’ die een huisarts laat zien tijdens de begeleiding van een 86-jarige, terminale patiënte. Aan de hand van fragmenten van deze film zijn de vrijwilligers met elkaar in gesprek gegaan over de volgende onderwerpen:

Hierna volgden nog een aantal oefeningen, allemaal zeer behulpzaam bij het vrijwilligerswerk in het hospice en bij de mensen thuis. Met een gezamenlijke zang werd de dag afgesloten, bijzonder en verbindend om met 60 personen in canon te zingen. Al met al een mooie, interactieve dag waarin werd stilgestaan bij communicatie rond het sterfbed, waarin werd gereflecteerd op de eigen praktijk en ervaringen werden uitgewisseld  . Ook het sociale aspect van de dag is van belang: met zoveel collega’s bij elkaar zijn is een waardevol ervaring.

Op onze pagina met gehonoreerde aanvragen vindt u een overzicht van projecten en initiatieven die door het Richard Hoogland Fonds worden gesteund. Wilt u weten of uw project of initiatief in aanmerking komt voor financiële steun? Doe de QuickScan.