Menu Toggle

Sociaal tuinieren in Houten

Stichting Present Houten wil een brug slaan tussen mensen die hulp kunnen bieden en mensen die hulp nodig hebben. Dit doen wij in twee projecten: ‘Hulp aan Ouderen en psychisch Kwetsbaren’ en het project ‘Sociaal Tuinieren’. Het Richard Hoogland Fonds ondersteunt Stichting Present Houten bij het project Sociaal Tuinieren. Meerdere keren per jaar organiseren wij een Sociaal Tuinieren-event.

Hierbij worden meerdere tuinen in een middag opgeknapt. Bewoners zijn vaak niet in staat om dit zelf te doen. Dat kan zijn door ziekte, onvoldoende tijd door bv. mantelzorg of omdat de achterstand inmiddels zo groot is, dat een flinke aanpak even nodig is. 

Voor het opknappen van de tuinen wordt altijd gezocht naar vrijwilligers uit de buurt. Op die manier ontstaat er naast een praktisch resultaat, ook een sociaal resultaat: verbinding in de buurt. Buren leren elkaar kennen en ontdekken dat omzien naar elkaar makkelijker is dan gedacht; dat je met een kleine moeite groot effect kunt hebben. Stichting Present organiseert meerdere momenten in dezelfde buurt, zodat er duurzame contacten ontstaan. 

Een voorbeeld van zo’n event is de Groen in ’t Veld-dag in het najaar van 2022. Hierbij werden 4 tuinen opgeknapt en kwamen veel buurtbewoners bij elkaar. Voor de kinderen stonden er springkussens en er was koffie en taart; voldoende gelegenheid om elkaar weer te ontmoeten. Eén van de bewoners die geholpen werd kwam nooit meer buiten, haar gordijnen zaten altijd dicht en ze schaamde zich voor haar verwaarloosde tuin. Tijdens de dag gingen één voor één de gordijnen open en kwam er letterlijk weer licht in huis. De gordijnen gaan nu alleen nog maar ’s nachts dicht!

Op onze pagina met gehonoreerde aanvragen vindt u een overzicht van projecten en initiatieven die door het Richard Hoogland Fonds worden gesteund. Wilt u weten of uw project of initiatief in aanmerking komt voor financiële steun? Doe de QuickScan.