Menu Toggle

Samen op pad tijdens Wereld Alzheimer Dag

Dankzij een gezamenlijke inspanning van Alzheimer Nederland afdeling Zeist e.o., Kunstenhuis-Idea Zeist/De Bilt, Stichting Naburen en Stichting Global Charity Support Foundation is er een mooi programma opgesteld rond Wereld Alzheimer Dag 2022. Insteek was om te laten zien dat er heel goed te leven valt met dementie als dat gepaard gaat met liefde, aandacht en goede zorg. De week werd, mede met steun van het Richard Hoogland Fonds, georganiseerd onder het thema ‘Samen op pad’.

De week ‘Samen op Pad” heeft zeker aan de verwachtingen voldaan en zelfs meer dan dat. Er was steeds een goede mix van mensen met dementie en hun naasten en andere belangstellenden. Elke dag is er er een activiteit georganiseerd rond de thema’s kunst, cultuur en bewegen. Op het programma stond o.a. een bezoek aan Fort Rhijnauwen, een film tijdens het Alzheimer café Heuvelrug, ‘dansant’ bewegen op muziek in De Bilt onder begeleiding van balletmeester Andrew Greenwoord, een inloopmiddag bij de Onvergetelijke Kookclub in Zeist en een tennismiddag bij TV Griffensteyn,  

Met dit alles hebben we een palet aan ontmoetingen gecreëerd voor (thuiswonende) mensen die leven met dementie en hun naasten. Tijdens de week “Samen op Pad” was er bovendien ruim belangstelling vanuit gemeenten/wethouders en organisaties in zorg en sociaal domein. Belangrijk voor het op de kaart zetten van de doelgroep.

 

Op onze pagina met gehonoreerde aanvragen vindt u een overzicht van projecten en initiatieven die door het Richard Hoogland Fonds worden gesteund. Wilt u weten of uw project of initiatief in aanmerking komt voor financiële steun? Doe de QuickScan.