Menu Toggle

Samen groen doen met vrijwilligers van Present Utrecht

Op zaterdag 24 april organiseerde Present Utrecht de eerste uit een reeks Sociaal Tuinieren Wijkdagen. Dit zijn actiedagen waarbij groepen vrijwilligers tuinen opknappen van kwetsbare bewoners en deze duurzaam, biodivers en onderhoudsarm beplanten. 

De stichting betrekt de hulpontvangers, burennetwerken, wijkbewoners, bewonersverenigingen en woongroepen in de buurt en brengen hen in beweging rondom een vijf tot tien tuinen van kwetsbare bewoners.

Voor de kwetsbare stadsgenoot

Op een Sociaal Tuinieren Dag wordt in één wijk een grote groep vrijwilligers gemobiliseerd. Eind april was de Utrechtse wijk Zuilen aan de beurt. Er worden meerdere tuinen van en met kwetsbare Utrechters tegelijkertijd opgeknapt. De ervaring is dat zeker de helft hiervan oudere mensen betreft. Op deze dagen is er veel ruimte voor verbinding en ontmoeting.

Naast verschillende vrijwilligers staken ook medewerkers van Present Utrecht zelf hun handen uit de mouwen. Arati Zavrel, medewerker bij Present Utrecht was erbij: “De interactie met bewoners is zo mooi, het is prachtig om de dankbaarheid te zien. Zoals hulpontvangers die zo dankbaar zijn dat ze naast de hele dag kletsen, ook zelfgemaakte sleutelhangers en chocola meegeven.”

Ook Debora Vogelzang, projectcoördinator bij Present Utrecht, ging in een tuin aan de slag. “De tuin was altijd een plek waar mevrouw samen met haar man heel veel liefde in stopte. Nu ze het zelf moet doen (haar man is verhuisd naar een verzorgingstehuis, red.) is het toch een te zware taak, dus door een fijne en bloemige opstart te geven aan de tuin kan mevrouw er weer echt van genieten.”

Groenkennis voor iedereen

Door inzet van de expertise van een hovenier en tuinontwerper kan de kwaliteit worden gegarandeerd. Daardoor komt deze expertise ook beschikbaar voor de kwetsbare stadgenoot, die hier over het algemeen geen toegang toe heeft.

Zavrel: “We zien dat veel mensen na het opknappen van de tuin zelf weer nieuwe energie en enthousiasme hebben voor hun eigen groene vingers. Zo geven we een start om mensen weer aan het tuinieren en aan het buitenleven te krijgen.”

Op onze pagina met gehonoreerde aanvragen vindt u een overzicht van projecten en initiatieven die door het Richard Hoogland Fonds worden gesteund. Wilt u weten of uw project of initiatief in aanmerking komt voor financiële steun? Doe de QuickScan.