Menu Toggle

Utrechts Kunstwerkboek voor ouderen in woonzorgcentra

550 Utrechtse ouderen die in woonzorgcentra wonen of thuiszorg ontvangen, krijgen binnenkort een leuke verrassing: het Kunstwerkboek. Dit doe-boek vol kunstzinnige activiteiten is vormgegeven door 16 Utrechtse kunstenaars en schrijvers. Het Kunstwerkboek is een initiatief van AxionContinu om ouderen, die vanwege de coronamaatregelen weinig sociale contacten en activiteiten hebben, een laagdrempelige activiteit en positieve afleiding te bieden. Het boek wordt aangeboden in een box. Deze is gevuld met tekenmaterialen als stiften en potloden.

Met het boek steunt AxionContinu twee doelgroepen. Allereerst ouderen in zorgcentra, die momenteel weinig of geen bezoek krijgen en voor wie groepsactiviteiten tijdelijk zijn stopgezet. Daarnaast steunt het project kunstenaars die in deze tijd ook veel van hun activiteiten zagen wegvallen, zoals opdrachten en tentoonstellingen.

Kunstwerkboek van AxionContinu voor ouderen in Utrecht

Het Kunstwerkboek voor ouderen in Utrecht

Kunstwerkboek vol met bijdragen uit Utrecht

Joyce Vlaming, projectleider Kunst en Cultuur bij AxionContinu, bedacht dat beide groepen iets voor elkaar zouden kunnen betekenen. Samen met een groep zorg- en kunstprofessionals werkte ze het plan verder uit. Twaalf Utrechtse kunstenaars en vier Utrechtse schrijvers hebben aan het Kunstwerkboek meegewerkt. Zij bedachten elk een kunstzinnige bijdrage.

In het boek staan toegankelijke creatieve opdrachten, zoals het maken van een stilleven met spullen uit huis, het inkleuren van een afbeelding of het beschrijven of tekenen van een mooie herinnering. Ook staan er twee korte verhalen, een gedicht en een vrolijk kruiswoordraadsel in.

Verspreiding onder zorgorganisaties door heel Utrecht

Ongeveer de helft van de Kunstwerkboxen wordt verspreid onder bewoners van AxionContinu. De overige dozen gaan naar andere Utrechtse zorgorganisaties zoals Careyn, Vecht & IJssel, Lister, De Rijnhoven en het Bartholomeus Gasthuis.

Het Kunstwerkboek is mede mogelijk gemaakt met bijdragen van het Richard Hoogland Fonds, K.F. Hein Fonds, Fonds Sluyterman van Loo, ZonMw en de Vriendenstichting van AxionContinu.

Op onze pagina met gehonoreerde aanvragen vindt u een overzicht van projecten en initiatieven die door het Richard Hoogland Fonds worden gesteund. Wilt u weten of uw project of initiatief in aanmerking komt voor financiële steun? Doe de QuickScan.