Menu Toggle

Tot het eind tegen de eenzaamheid

Als na het overlijden van een inwoner van Utrecht zich geen familie of bekenden melden, wordt door het Utrechts Stadsdichtersgilde een Eenzame Uitvaart geregeld. Samen met verschillende andere fondsen uit het Utrechtse Fondsen Overleg geeft het Richard Hoogland Fonds een bijdrage om de Eenzame Uitvaarten in Utrecht mogelijk te maken.

utrechts stadsdichtersgilde eenzame uitvaartenEenzame uitvaarten komen in Utrecht ongeveer één à twee keer per jaar voor – soms een heel jaar niet. De gemeente Utrecht vindt het belangrijk dat elke Utrechter een waardig afscheid krijgt. Als een uitvaart van gemeentewege wordt georganiseerd, stelt de gemeente het Utrechts Stadsdichtersgilde op de hoogte. Een samenwerking die al bestaat sinds 2005.

“Als we een melding krijgen, nemen we altijd zo snel mogelijk contact op met de betreffende uitvaartondernemer om uit te zoeken of er daadwerkelijk niemand bij de uitvaart verwacht wordt”, vertelt Ruben van Gogh. Hij coördineert namens het Utrechts Stadsdichtersgilde de Eenzame Uitvaarten. “We doen echt ons best om nabestaanden te vinden. Dikwijls zijn er toch kennissen, verzorgers of lotgenoten.”

Als er niemand wordt verwacht, worden zoveel mogelijk gegevens over de overledene verzameld. Dit wordt gedeeld met een beschikbare dichter vanuit het Stadsdichtersgilde en een collega-dichter voor de verslaglegging. Van Gogh: “Vanuit het Stadsdichtersgilde wonen een dichter en een collega-dichter voor de verslaglegging de uitvaart bij. De dichter schrijft voor de gelegenheid een gedicht, dat tijdens de dienst wordt voorgedragen. Een waardig eerbetoon waar elke overledene recht op heeft.”

De zorgvuldig geschreven gedichten en verslagen worden, voor iedereen te lezen, op de website van het Stadsdichtersgilde geplaatst.

Op onze pagina met gehonoreerde aanvragen vindt u een overzicht van projecten en initiatieven die door het Richard Hoogland Fonds worden gesteund. Wilt u weten of uw project of initiatief in aanmerking komt voor financiële steun? Doe de QuickScan.

Foto van Annie Spratt via Unsplash