Menu Toggle

Denkkracht Utrecht denkt mee over ouderenzorg

Op vrijdagavond 6 april was Denkkracht Utrecht te gast in de Tuindorpkerk om mee te denken met het Richard Hoogland Fonds. De avond werd afgetrapt aan de hand van de huiswerkopdracht, waarin de deelnemers toelichten hoe volgens hen het verzorgingstehuis van de toekomst er uit moet zien. Er kwamen verschillende leuke ideeën aan bod, van robotisering in de zorg tot aan gemengde woonvormen.

“Hoe kan het Richard Hoogland Fonds het levensgeluk/welzijn van (protestantse) ouderen bevorderen?”

Door middel van de werkvorm ‘de Walking brains’ gingen de aanwezigen aan de slag. De deelnemers werden onderverdeeld in vijf groepen en begonnen elk bij een flipover vel met daarop vijf van de zes gezondheidsdimensies voor positieve gezondheid uit het model van Huber: mentaal welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven, sociaal participeren en dagelijks functioneren.

Denkkracht Utrecht

Door middel van post-it’s te gebruiken konden de groepjes brainstormen over hoe het levensgeluk van ouderen vergroot kon worden binnen de dimensie van de flip-over. Na 5 minuten roteerde elk groepje door naar de volgende flip-over om vervolgens door te bouwen op de door het vorige groepje genoteerde ideeën. Dit werd vijf keer herhaald totdat elk groepje uiteindelijk weer bij zijn start flip-over stond. Daar kreeg elke groep 10 minuten om alle ideeën door te nemen die door alle groepjes op hun flip-over waren gezet om uiteindelijk tot een antwoord te komen op de hoofdvraag. Vervolgens werkte iedere groep het in hun ogen beste idee verder uit, om dit vervolgens toe te lichten in een pitch. Hierbij maakten de groepjes gebruik van de verschillende ruimtes in de Tuindorpkerk. Bij dit laatste onderdeel kon het bestuur van het Richard Hoogland Fonds aansluiten om vragen van de groepjes te beantwoorden.

Benieuwd naar de opbrengst van de avond? Lees hier het verslag van Denkkracht Utrecht.