Menu Toggle

Bewoners Heerewegen blij met ‘onbetaalbaar’ instrument

Heerewegen, een wooncentrum van Stichting Warande, biedt zorg aan voor zo’n 140 mensen met geheugenproblemen. Afgelopen jaar ontving deze locatie met steun van het Richard Hoogland Fonds een nieuw instrument: de Crdl. Dit apparaat draagt bij aan het herstellen van het (fysieke) contact met mensen die in een vergevorderd stadium van dementie verkeren.  

Door deze dementie kunnen de bewoners in een sociaal isolement  terechtkomen. Het onvermogen om zich te uiten in taal, een toenemend verlies aan eigen initiatief  en een afnemend zelfbewustzijn, dragen bij aan dit sociale isolement.  Voor de mensen om deze patiënten heen, de familie, de zorgmedewerkers, de vrijwilligers is de verstoorde communicatie vaak erg moeilijk. Iedereen wil iets voor deze zieke mensen betekenen,  maar hoe kan dat nog? 

Door fysiek contact tot stand te brengen tussen de Crdle, de patiënt en de mantelzorger,  verzorgende of vrijwilliger, laat de Crdle allerlei geluiden of muziek horen. Vasthouden, grijpen, strelen, kneden, kloppen en kriebelen behoren tot de mogelijkheden. Daarmee wordt de aanraking ook een actieve aanraking. De persoon met dementie voelt een andere aanraking en hoort een  ander geluid. De Crdle kan, zonder veel moeite, contact tot stand brengen met mensen met een vergevorderde  dementie. Dat is zeer waardevol, misschien zelfs ‘onbetaalbaar’.  

Verschillende bewoners hebben al kennisgemaakt met de Crdl en de mogelijkheden ervaren. Het toverde een lach op hun gezicht. Kortom, een geweldig apparaat waar de bewoners heel blij mee zijn! 

Op onze pagina met gehonoreerde aanvragen vindt u een overzicht van projecten en initiatieven die door het Richard Hoogland Fonds worden gesteund. Wilt u weten of uw project of initiatief in aanmerking komt voor financiële steun? Doe de QuickScan.