Menu Toggle

Beleef-unit voor ouderen in Bilthoven

In 2023 financierde het Richard Hoogland Fonds een deel van de aanschaf van de SensiView, een beleef-unit waarmee bewoners van Stichting Huize het Oosten – via projecties op wand en/of plafond – herkenbare beelden krijgen voorgeschoteld. 

In zijn algemeenheid blijkt dat bewoners die met de SensiView in contact komen meer prikkels ontvangen en contact maken met bewoners in hun omgeving. Bijzonder om te zien dat het apparaat met lichtbeelden van zee of bos veel teweeg kan brengen op het gebied van contact maken met elkaar, juist ook door de gezamenlijke beleving. De cliënt kan door de SensiView tot rust, ontspanning en afleiding komen wanneer hij of zij een beschadigd brein heeft.

Een voorbeeld uit de praktijk

Op een zorgafdeling voor mensen met ernstige dementie woont een meneer die bedlegerig is.Een van de problemen die meneer heeft is dat hij last heeft van contracties waarbij spieren zich verkrampen door een hoge tonus. Dit geeft problemen als pijn en ongemak bij wassen en aankleden. Om te weten wat het gebruik van middelen zou kunnen betekenen is de SensiView ingezet. De medewerker had boven het bed van meneer op het plafond een bewegend kleurrijk beeld geprojecteerd waar de aandacht van meneer naar uitging. Het effect van de overvloeiende vormen en kleuren was, dat de spierspanning afnam waardoor het wassen en aankleden soepeler verliep en door meneer aangenamer werd ervaren. Deze werkwijze werd zowel door de cliënt als de medewerker als positief ervaren.

Op onze pagina met gehonoreerde aanvragen vindt u een overzicht van projecten en initiatieven die door het Richard Hoogland Fonds worden gesteund. Wilt u weten of uw project of initiatief in aanmerking komt voor financiële steun? Doe de QuickScan.