Menu Toggle

Audiovisuele beleving voor bewoners Heerewegen

Heerewegen – in Zeist – is een wooncentrum van Stichting Warande dat prettig wonen en persoonsgerichte zorg (verpleeghuiszorg) biedt aan mensen met geheugenproblemen. Met steun van het Richard Hoogland Fonds is in het najaar van 2022 voor deze doelgroep de Qwiek.up aangeschaft. 

Het doel van de Qwiek.up is bewoners te laten genieten van levensgrote beelden op het plafond of tegen de muur, ondersteund door muziek en geluid. Het is hierdoor mogelijk om gedoseerd prikkels aan te bieden. Met speciale modules wordt ongeremd gedrag tegengegaan, beelden uit het verleden kunnen worden getoond waardoor de bewoners mentaal geactiveerd worden. De bewoner wordt meegenomen in zijn eigen vertrouwde leefomgeving door het bekijken van de zelfgemaakte belevingsmodules met (oude) persoonlijke foto’s en herkenbare muziek welke herinneringen en/of  gevoelens oproepen.  

Ook kunnen bewoners met behulp van de Qwiek.up snoezelen. Door de aandacht te verleggen naar rustige beelden en muziek, kan rust en ontspanning gecreëerd worden. De Qwiek.up kan ook gebruikt worden bij somberheidsklachten en levert daardoor een  bijdrage aan het welzijn van de bewoners met een intensieve zorgvraag.  

Bewoners kijken aandachtig naar de beelden en reageren zichtbaar. Het gebruik van de Qwiek.up  maakt het mogelijk om makkelijker met bewoners in gesprek te gaan. Kortom, een geweldig apparaat waar de bewoners heel blij mee zijn!

Op onze pagina met gehonoreerde aanvragen vindt u een overzicht van projecten en initiatieven die door het Richard Hoogland Fonds worden gesteund. Wilt u weten of uw project of initiatief in aanmerking komt voor financiële steun? Doe de QuickScan.