Menu Toggle

Veelgestelde vragen

Hoeveel tijd kost deelname?
De tijdsinvestering van de deelname is gedeeltelijk afhankelijk van wat wij van je vragen en daarnaast natuurlijk gedeeltelijk afhankelijk van je eigen inzet. Van dat laatste kunnen we moeilijk een inschatting van maken. Wat betreft de inzet die wij van je vragen:

Zijn er inschijfkosten/kosten aan de deelname verbonden?
Aan deelname van de wedstrijd zijn geen kosten verbonden. Wel kan het zijn dat je zelf reiskosten maakt of besluit om geld te investeren in materialen die je ontwikkelt voor deelname aan de wedstrijd. Deze kosten zijn voor eigen rekening.

Wat zijn de selectiecriteria / voorwaarden om mee te doen?
De voorwaarden om mee te mogen doen staan beschreven in de wedstrijdvoorwaarden.

Hoe lang moet het voorstel zijn en wat moet er allemaal in het voorstel staan?
We geven bewust beperkte richtlijnen mee als het gaat om het beschrijven van de oplossing. De jury beoordeelt aan de hand van de volgende criteria:

  1. Probleemstelling: De deelnemer omschrijft duidelijk welk probleem wordt opgelost, waarom en voor wie dit een probleem is, en hoe dit probleem is gerelateerd aan het thema;
  2. Activiteiten: Het is duidelijk welke activiteiten de deelnemer gaat ondernemen, wie deze activiteiten wanneer gaat uitvoeren en welke resultaten beoogd worden;
  3. Financiën: De deelnemers omschrijven overzichtelijk en schatten in welke inkomsten en uitgaven ze hebben bij het uitvoeren van de activiteiten;
  4. Vernieuwend: Het is duidelijk hoe de activiteiten creatief en/of vernieuwend zijn;
  5. Impact: De deelnemer beschrijft hoe de impact van de activiteiten wordt gemeten en gecommuniceerd.

Je mag zelf weten hoe lang het voorstel is of welke vorm het voorstel heeft.

Kan ik ergens een overzicht van andere deelnemers inzien?
Nee, dit is helaas niet mogelijk. Wel zullen we een overzicht beschikbaar maken van alle deelnemers die deel zullen nemen aan een eventuele finaleronde.

Is het prijzengeld inclusief of exclusief btw?
De hoeveelheid prijzengeld die wordt uitgekeerd is netto en daarmee afhankelijk van de eventuele rechtsvorm en de bijbehorende btw-plichtigheid van het aanvragende team. Afhankelijk van de achtergrond van het aanvragende team is de uitkering van prijzengeld als volgt:

Wat is het minimale en maximale bedrag dat ik aan budget mag vragen?
Het totale budget dat voor de activiteiten in het kader van de oplossing kan worden aangevraagd is minimaal €100,00 en maximaal €25.000,00. Het aangevraagde bedrag is netto.

Waar kan ik terecht met ideeën die niet aansluiten op het thema?
Het Richard Hoogland Fonds staat ook open voor ideeën die niet aansluiten op het thema van de Richard Hoogland Prijs 2018. Deze ideeën moeten aansluiten bij de doelstelling van de stichting en kunnen via een reguliere aanvraag worden ingediend.

Mag ik meerdere ideeën insturen?
Ja, een team mag meerdere ideeën insturen. Let op: slechts één idee per team maakt kans op prijzengeld.


Wedstrijd | Deelnemen | Wedstrijdvoorwaarden | Veelgestelde Vragen | Contact: wedstrijd@richardhooglandfonds.nl